Czy częste picie skraca życie?

Home / Uncategorized / Czy częste picie skraca życie?

Czy częste picie skraca życie?

Ponieważ jest szansa, że wiele osób w Polsce będzie dzisiaj naużywało alkoholu z powodów politycznych, postanowiłem się podzielić analizą, którą przeprowadziłem w temacie. Zainspirował mnie Prezes PARPA, który w jednym z wywiadów przedstawił opinię, iż wzrost spożycia alkoholu powyżej 12 l. na osobę roczne obniża średnie oczekiwane trwanie życia. Nie żebym jakoś szczególnie lubił nadużywać (konsumuję ~2,5 l. rocznie, czyli dwa razy mniej niż przeciętny ile przeciętny Norweg), ale teza wydała mi się interesująca do sfalsyfikowania.
Najpierw jednak o danych. Jest ich sporo, ale wszystkie dają się automatycznie zagregować. Dużo znajdziemy w WHO i WHO Europe i EUROSTAT. Mamy więc zarówno konsumpcję, jak i life expectancy oraz przyczyny śmierci związane z piciem (szacunki WHO). Wszystko w dłogich przekrojach czasowych (komplet danych jest za lata 1995-2014. Zrobiłem z tego dość obszerną prezentację, ale mam nadzieję, że w miarę możliwą do przebrnięcia (szczególnie na trzeźwo).
Najpierw kilka słów o samych wizualizacjach. Na górze prezentacji są przyciski umożliwiające nawigację (sugeruję iść od 1. do 7.). Na każdym slajdzie na górze są pola umożliwiające filtrowanie. Automatycznie pokazuje się takie filtrowanie, które jest istotne z punktu widzenia analizy. Możecie oczywiście zakładać swoje filtry, a jak będzie chcieli wrócić do danych wyjściowych, to odświeżcie stronę. Filtrują też mapy i pola z kolorowymi przyciskami (np. rodzaj alkoholu). Pod wizualizacją opisuję, co poeta miał na myśli, jakby pojawiły się trudności interpretacyjne.
Zatem najpierw wizualizacja
A teraz wyjaśnienia:
2. Pierwszym wykresie mamy prostą korelację spożycia alkoholu (dolna oś i pomarańczowe znaczniki) oraz PKB per capita (górna oś i niebieskie znaczniki) z life expectancy dla osób w wieku 15 lat. W tym wieku dlatego, że spożycie jest liczone dla populacji 15+. Wynika z tego, że LE nie koreluje się, ze spożyciem alkoholu, za to PKB koreluje w sposób statystycznie istotny (r2 0,8). Dlaczego sprawdzać korelację z PKB? ponieważ w naszej części Europy bardzo szybki jego wzrost prawdopodobniej miał największy wpływ na trwanie życia.
3. Dobrze byłoby spróbować oczyścić dane z wpływu wzrostu gospodarczego na przeżycie. Zatem warto zobaczyć gdzie korelacje PKB/LE i Spożycie/LE są ze sobą powiązane. W dalszych analizach zatem brałem pod uwagę te państwa, gdzie związek ten nie występuje lub te, gdzie korelacja jest ujemna (trwanie życia spada wraz ze wzrostem PKB i jednocześnie rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji). Tak wybrane państwa są przedmiotem dalszych analiz, chociaż możecie wyłączyć filtr w polu "korelacja miedzy GDP, a spożyciem alkoholu). Pokazałem też zmiany w spożyciu nierejestrowanym, bo mogą mieć one także wpływ na przeżycie (okazuje się, że niewielki). Założyłem oczywiści także filtr dla dzielący państwa na grupę, gdzie w wielu latach z badanego okresu spożycie przekroczyło 12 l. (o tym mówił przecież Prezes PARPA)
4. Korelacja pomiędzy spożyciem alkoholu dla tych państw (Irlandia, Portugalia, Francja, Niemcy, Austria, Chorwacja, Węgry, Czech) pokazuje, że jedynie w Chorwacji i Irlandii jest ona nieistotna statystycznie.
5. Oczywiście korelacja nie mówi nam o tym, czy zjawisko wsytępuje. Co więcej Prezes nie mówił o spożyciu, ale o jego dynamice. Dlatego na piątym slajdzie możemy zobaczyć jak wartości zmieniały się rok do roku (lewy wykres spożycie, a prawy GDP). Wykres animuje się za pomocą strzałek w polu "Year of Year". Dla niektórych krajów i niektórych okresów widać zjawisko, o którym mówi Brzóska (Węgry, Francja). Jednak to trochę za mało, żeby stawiać twardą tezę o magicznej granicy 12 litrów.
6. i 7. WHO podaje też dane, o wpływie spożycia alkoholu na umieralność w różnych jednostkach chorobowych. Na 7. slajdzie widać, że z podejrzanych krajów, gdzie alkohol koreluje się z przeżyciem, jedynie Francuzi i Portugalczycy żyją krócej w konsekwencji picia. Giną zarówno w wypadkach, jak i umierają z powodu marskości.
    Niestety teza Prezesa jest trudna do obronienia. Idę się zatem napić.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search