Dalej jest noc

Home / Uncategorized / Dalej jest noc

Dalej jest noc

77 lat temu Niemcy wywieźli do Treblinki 40 tys. Żydów z powiatu bielskiego (pomiędzy 2-15. listopada). 1000 z nich zaczęło ukrywać się w okolicznych lasach. Historia ta jest opisana w "Dalej jest noc", jako jeden z 10 studiów dotyczących polskich powiatów. Cała książka wbija ziemię i pozbawia złudzeń, co do skali ratowania Żydów. Dlatego wybrałem powiat, w którym pomoc ukrywającym się wynikała nie tylko z wartości humanistycznych, ale także specyficznie polskich. Ratowali ludzie wywodzących się ze szlachty zaściankowej, a Kościół był w tą pomoc zaangażowany. Jednocześnie skala współudziału Polaków w zagładzie była mniejsza, niż w innych opisanych w "Dalej jest noc" powiatach.
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search