Serce Litwinów.

Home / Uncategorized / Serce Litwinów.

Serce Litwinów.

Vadim Makarenko na swoim profilu fb pokazał infografikę o śmiertelności w chorobie niedokrwiennej serca i zadał pytanie dlaczego Litwini tak często umierają na serce. Potraktowałem to jak wyzwanie. Nie żeby znaleź odpowiedź. To nie wydawało się bardzo trudne. Ale żeby jak najszybciej odpowiedzieć data story. Oto efekt:
Sprint wymagał wyboru najprostszego narzędzia. Zatem zdecydowałem się na Infogr.am. Udało sie w cztery godziny. Wiem, wskaźniki nie są wystarczająco precyzyjnie opisane, a źródła oznaczone. Nie są policzone korelacje. Jednak odpowiedź jest.
A tych, którzy chcieliby sami spróbować sił w robieniu takich i innych data story poinformuję, że pracuję nad e-learningową wersją przedszkola data storytelling. Premiera koło 15 listopada.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search